MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU 🎭☀
Drogie koleżanki AKTORKI
i drodzy koledzy AKTORZY życzmy sobie częstych i słonecznych spotkań scenicznych 🌷

#dzieńteatru #miedzynarodowydzienteatru

Share →